Chúng tôi luôn đặt mục tiêu giao đơn hàng của bạn trong thời gian giao hàng tiêu chuẩn của chúng tôi, nhưng đôi khi các yếu tố bất ngờ có thể gây ra sự chậm trễ trong giao hàng của bạn.

 Dưới đây là một số lý do khiến việc giao hàng của bạn có thể bị trễ:

  • Đơn đặt hàng của bạn đã được giao trong mùa bán hàng và khuyến mãi của chúng tôi.
  • Bạn đã đặt hàng nhiều sản phẩm. Trong những trường hợp đặc biệt, đơn đặt hàng của bạn có thể đến trong các gói khác nhau và vào những ngày khác nhau.
  • Đơn hàng của bạn đã được đặt trong một ngày lễ địa phương.
  • Có những trường hợp không thể đoán trước ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi (chẳng hạn như sự bùng nổ của Covid-19)

Bạn sẽ nhận được email thông báo về thông tin theo dõi qua địa chỉ email bạn đã sử dụng để đặt hàng hoặc bạn có thể kiểm tra trạng thái theo dõi của mình đây