Điều khoản dịch vụ

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Chúng tôi cam kết làm cho trải nghiệm mua sắm của bạn thú vị nhất có thể. Các điều khoản và điều kiện này ("T & C") áp dụng cho www.meanblvd.com ("Trang web") và tạo thành các điều khoản và điều kiện mà chúng tôi cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn. Vui lòng đọc qua các T & C trước khi sử dụng Trang web. Việc bạn sử dụng Trang web cho thấy rằng bạn đã thừa nhận, hiểu và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện.

Thông tin về chúng tôi

Chúng tôi là Mean Boulevard và được cung cấp bởi Delist LLC. CÔNG TY TNHH. ("chúng tôi", "chúng tôi", "Mean Boulevard", "Delist LLC"). Số đăng ký công ty của chúng tôi là 0109066400 và văn phòng đăng ký của chúng tôi tại 266 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội 100000, Việt Nam.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ support@meanblvd.com.

Nếu chúng tôi cần liên hệ với bạn về các vấn đề liên quan đến dịch vụ, chúng tôi sẽ thực hiện việc này qua điện thoại hoặc bằng văn bản cho bạn theo địa chỉ email hoặc địa chỉ bưu điện mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trong đơn đặt hàng của bạn. "Viết" hoặc "viết" trong các T & C này bao gồm cả email.

Truy cập và sử dụng trang web

Như một điều kiện để bạn truy cập và / hoặc sử dụng Trang web, bạn đảm bảo rằng tất cả thông tin do bạn cung cấp trên Trang web là chính xác, cập nhật và đầy đủ; bạn từ 18 tuổi trở lên để truy cập và / hoặc sử dụng Trang web; và bạn sẽ không sao chép hoặc phân phối bất kỳ phần nào của Trang web trên bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bạn truy cập và / hoặc sử dụng Trang web và các tài liệu của nó ở đây. Khi bạn tạo tài khoản người dùng và mật khẩu, bạn phải coi những thông tin đó là bí mật và bạn không được tiết lộ nó cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tài khoản người dùng nào bất kỳ lúc nào, nếu theo ý kiến của chúng tôi, bạn đã không tuân thủ bất kỳ quy định nào của các Điều khoản & C này.

Các hoạt động bị cấm

Bạn đồng ý và cam kết không:

1. Sử dụng Trang web cho các mục đích bất hợp pháp hoặc không tuân theo chính sách sử dụng được chấp nhận của bất kỳ mạng máy tính được kết nối nào, bất kỳ tiêu chuẩn Internet hiện hành nào và bất kỳ luật hiện hành nào khác;

2. Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc trình bày sai sự thật hoặc nói cách khác là xuyên tạc mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;

3. Cố gắng truy cập trái phép hoặc can thiệp hoặc làm gián đoạn hệ thống máy tính hoặc mạng khác được kết nối với Trang web, can thiệp vào việc sử dụng và sử dụng Trang web của người khác, hoặc sử dụng hoặc tải lên, theo bất kỳ cách nào, bất kỳ phần mềm hoặc tài liệu nào có chứa, hoặc mà bạn có lý do để nghi ngờ có chứa vi-rút, các thành phần gây hại, mã độc hại hoặc các thành phần có hại có thể làm suy giảm hoặc làm hỏng dữ liệu của Trang web hoặc làm hỏng hoặc can thiệp vào hoạt động của máy tính hoặc thiết bị di động của khách hàng khác hoặc Trang web; và

4. Đăng, quảng bá hoặc truyền qua Trang web bất kỳ thông tin, đồ họa, ảnh, dữ liệu và / hoặc bất kỳ tài liệu nào khác có chứa bất kỳ vi rút máy tính nào hoặc mã, chương trình hoặc macro xâm hại hoặc gây hại khác; vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bên thứ ba hoặc bất kỳ quyền sở hữu nào khác; phỉ báng, bôi nhọ hoặc đe dọa; tục tĩu, khiêu dâm, không đứng đắn, hàng giả, gian lận, ăn cắp, có hại hoặc bất hợp pháp theo bất kỳ luật hiện hành nào; và / hoặc được hoặc có thể được hiểu là xúc phạm và / hoặc có thể bị phản đối, theo ý kiến riêng của chúng tôi.

Chương trình khách hàng thân thiết

Nếu bạn tham gia vào chương trình khách hàng thân thiết, bạn có thể thu thập và đổi phần thưởng của mình khi bạn mua sắm trực tuyến tại Trang web. Điểm và cấu trúc phần thưởng được quy định trên Trang web. 

Nếu bạn tham gia vào chương trình khách hàng thân thiết, bạn đồng ý với những điều sau: 

1. Điểm và phần thưởng của bạn không có giá trị tiền mặt và không được quy đổi thành tiền mặt. 

2. Bạn phải xuất trình địa chỉ email cá nhân khi muốn nhận điểm. 

3. Điểm và phần thưởng của bạn không thể được chuyển nhượng, mang theo, bán hoặc giao dịch theo bất kỳ cách nào. 

4. Bạn có thể kiểm tra điểm và phần thưởng trên tài khoản trực tuyến của mình. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa điểm thành viên được phản ánh trong tài khoản của bạn và hồ sơ nội bộ của chúng tôi, điểm sau sẽ được ưu tiên áp dụng. 

5. Điểm kiếm được và / hoặc quy đổi sẽ được cập nhật vào tài khoản trực tuyến của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý của giao dịch. 

6. Bạn chỉ có thể sử dụng điểm của mình để đổi phần thưởng thông qua tài khoản trực tuyến cá nhân của mình. Phần thưởng có thể được sử dụng trực tuyến hoặc ngoại tuyến theo quy định trong điều khoản và điều kiện của họ.

7. Trừ khi có quy định khác, điểm sẽ được tích cho tất cả các giao dịch mua ngoại trừ thẻ quà tặng, mã phiếu giảm giá, tín dụng cửa hàng, phí giao hàng và phí vận chuyển. 

8. Mỗi phần thưởng chỉ có thể được sử dụng một lần để thanh toán một phần hoặc toàn bộ các sản phẩm có giá thông thường.

9. Phần thưởng không được sử dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi, ưu đãi hoặc giảm giá khác trừ khi có quy định khác. 

10. Trừ khi có quy định khác, phần thưởng có thể được sử dụng để mua bất kỳ sản phẩm nào của chúng tôi, ngoại trừ thẻ quà tặng và phí giao hàng.

Các điều khoản và điều kiện của chương trình, cấu trúc, Câu hỏi thường gặp hoặc bất kỳ mô tả nào khác của chương trình có thể thay đổi bất cứ lúc nào. 

Ngoài ra, chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa (bao gồm cách kiếm và đổi điểm và những phần thưởng nào sẽ có sẵn), chấm dứt, ngừng hoặc hủy bỏ chương trình bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của chúng tôi. Mọi thay đổi, sửa đổi hoặc chấm dứt hoặc bất kỳ phần nào của chương trình hoặc các điều khoản của chương trình sẽ có hiệu lực khi xuất bản những thay đổi đó trên Trang web. 

Việc bạn tiếp tục tham gia chương trình sẽ xác nhận việc bạn chấp nhận các thay đổi hoặc sửa đổi đó. Do đó, bạn nên xem lại các điều khoản và điều kiện này và các chính sách hiện hành thường xuyên để hiểu các điều khoản và điều kiện áp dụng cho chương trình. 

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không được liên kết với hoặc do chúng tôi sở hữu, điều hành hoặc kiểm soát, bao gồm hệ thống thanh toán của bên thứ ba, chương trình khách hàng thân thiết, tiếp thị qua email, ... được gọi là nhà cung cấp của chúng tôi. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của các trang web của bên thứ ba đó hoặc các công ty sở hữu chúng. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn rõ ràng miễn cho chúng tôi bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn truy cập và sử dụng bất kỳ trang web nào của bên thứ ba.

Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào của bên thứ ba trước khi sử dụng chúng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho họ.

Quyền sở hữu trí tuệ

Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong và đối với nội dung trên Trang web và trong tài liệu được xuất bản trên đó. Bạn không được sao chép, tái sản xuất, sửa đổi, tái xuất bản, tải lên, đăng, truyền tải, điều chỉnh, tải xuống, phân phối hoặc xử lý bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào từ Trang web dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm xin phép như vậy trước khi xử lý bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào có sẵn trên Trang web.

Bảo hành và trách nhiệm pháp lý

Trang web, các dịch vụ của Trang web và tất cả thông tin được cung cấp ở đây được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có” mà không có bất kỳ hình thức bảo đảm nào, dù được diễn đạt hay ngụ ý, ngoài những quy định do pháp luật áp đặt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm về quyền sở hữu hoặc bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, chất lượng thỏa đáng, phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm.

Không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, chúng tôi từ chối rõ ràng bất kỳ bảo hành, điều kiện, đảm bảo, điều khoản hoặc đại diện nào (i) về độ tin cậy, chính xác, đầy đủ và hợp lệ của bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào trên Trang web; (ii) rằng các chức năng có trên Trang web sẽ an toàn, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi; và (iii) mọi khiếm khuyết sẽ được sửa chữa. Bất kỳ và tất cả các bảo đảm, điều kiện, điều khoản và đại diện như vậy đều bị loại trừ cụ thể. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các sai sót hoặc thiếu sót trong các tài liệu trên Trang web, bao gồm cả những sai sót thực tế hoặc không chính xác khác hoặc lỗi đánh máy. Bạn đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng và / hoặc truy cập Trang web do bạn tự chịu rủi ro.

Không ảnh hưởng đến tính chung của những điều đã nói ở trên, chúng tôi từ chối rõ ràng bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý phát sinh từ tuổi thọ hoặc hao mòn của bất kỳ sản phẩm nào hoặc rằng nó sẽ phù hợp với bất kỳ mục đích cụ thể nào hoặc sử dụng trong bất kỳ điều kiện cụ thể nào, mặc dù mục đích hoặc điều kiện đó có thể được biết đến hoặc được biết đến với chúng tôi; khắc phục không đúng sản phẩm bị lỗi, thay đổi sản phẩm, sử dụng không phù hợp hoặc không đúng cách, cố ý làm hỏng, sơ suất hoặc sử dụng sai mục đích khác của sản phẩm, cũng như hao mòn công bằng, bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào; các khiếu nại của bên thứ ba, cho dù trực tiếp hay gián tiếp gây ra, hoặc liên quan đến nội dung của Trang web của chúng tôi và các sản phẩm được mua trên hoặc thông qua Trang web của chúng tôi; và bất kỳ bảo hành nào được cung cấp theo các điều khoản và điều kiện này nếu tổng giá của sản phẩm chưa được thanh toán bằng quỹ rõ ràng trước ngày đến hạn thanh toán.

Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng việc truy cập và sử dụng Trang web của bạn phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba như internet, mạng, kết nối hoặc các nhà cung cấp liên kết khác. Thanh toán của bạn cho bất kỳ sản phẩm nào được mua từ Trang web được xử lý bởi các nhà cung cấp hệ thống thanh toán bên thứ ba và chúng tôi không giữ lại hoặc xử lý bất kỳ thông tin thanh toán nào như vậy. chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của (các) hệ thống thanh toán của bên thứ ba đó hoặc bất kỳ dữ liệu thanh toán nào trên Trang web, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào của bất kỳ bên thứ ba nào và từ chối bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý liên quan đến các hành vi, thiếu sót hoặc mặc định của các bên thứ ba như vậy. Không ảnh hưởng đến tính chung của những điều đã nói ở trên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả của bất kỳ yêu cầu tín dụng nào, tính khả dụng hoặc hiệu suất của Internet, kết nối của bạn với Internet hoặc các hành động hoặc việc không hoạt động của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác, bao gồm bất kỳ dịch vụ internet nào các nhà cung cấp. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn rõ ràng miễn cho chúng tôi bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý liên quan đến các hành vi, thiếu sót hoặc mặc định của các bên thứ ba đó.

1. Trong phạm vi pháp luật cho phép: Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn, cho dù trong hợp đồng, vi phạm (bao gồm cả sơ suất), vi phạm nghĩa vụ theo luật định, hoặc theo cách khác, đối với bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận, hoặc bất kỳ tổn thất gián tiếp hoặc do hậu quả nào phát sinh theo hoặc liên quan đến bất kỳ đơn đặt hàng nào;

2. Toàn bộ trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn đối với tất cả các tổn thất khác phát sinh theo hoặc liên quan đến bất kỳ hợp đồng nào giữa chúng tôi, cho dù trong hợp đồng, sai phạm (bao gồm cả sơ suất), vi phạm nghĩa vụ theo luật định, hoặc theo cách khác, sẽ được giới hạn trong tổng số tiền bạn phải trả cho các sản phẩm theo Đơn đặt hàng đó.

Bảo đảm

Bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi và giữ chúng tôi và các đối tác, chi nhánh, công ty con, đại lý quảng cáo, đại lý và nhân viên, cán bộ, giám đốc và đại diện của họ vô hại trước bất kỳ khiếu nại, mất mát và thiệt hại nào, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, phát sinh từ: 

1. Việc bạn truy cập, sử dụng và / hoặc tham gia vào Trang web này; 

2. Vi phạm nghĩa vụ của bạn theo các T & C này; 

3. Bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của cá nhân hoặc tổ chức khác; và / hoặc

4. Việc bạn vi phạm bất kỳ yêu cầu, nghĩa vụ hoặc luật pháp nào. 

Chấm dứt

Chúng tôi sẽ quyết định theo quyết định riêng của mình liệu có vi phạm các điều khoản và điều kiện này thông qua việc bạn sử dụng và / hoặc truy cập Trang web hay không. Khi vi phạm các Điều khoản & C này xảy ra, chúng tôi có thể thực hiện hành động mà chúng tôi cho là phù hợp, bao gồm: -

1. Thu hồi ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn quyền của bạn để sử dụng và / hoặc truy cập Trang web;

2. Đưa ra cảnh báo cho bạn;

3. Mất số điểm bạn đã tích lũy theo chương trình khách hàng thân thiết; 

4. Bắt đầu các thủ tục pháp lý chống lại bạn vì tổn thất do vi phạm của bạn; và

5. Tiết lộ cho các cơ quan thực thi pháp luật những thông tin đó mà chúng tôi cho là cần thiết một cách hợp lý.

Chúng tôi loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào được thực hiện khi vi phạm các Điều khoản & C này. Các câu trả lời được mô tả ở trên không đầy đủ và chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào khác mà chúng tôi cho là phù hợp một cách hợp lý.

Đơn hàng & Thanh toán

Bạn có thể đặt hàng với chúng tôi bằng cách hoàn thành và gửi mẫu đơn đặt hàng trên Trang web. Bạn phải chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của tất cả các đơn đặt hàng. Tất cả các đơn đặt hàng sẽ được coi là không thể hủy ngang và vô điều kiện khi được truyền qua Trang web, và chúng tôi sẽ có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, xử lý (các) đơn đặt hàng đó mà không có sự đồng ý thêm của bạn và bất kỳ tham chiếu hoặc thông báo nào khác cho bạn.

Chúng tôi có quyền chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ và tất cả các đơn đặt hàng nhận được từ hoặc thông qua Trang web theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi. Việc chúng tôi chấp nhận đơn đặt hàng của bạn sẽ diễn ra khi một email xác nhận được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn với chúng tôi, tại thời điểm đó, hợp đồng sẽ có hiệu lực giữa bạn và chúng tôi. Mỗi đơn đặt hàng đã được thanh toán đầy đủ được chúng tôi chấp nhận sẽ tạo thành một hợp đồng riêng biệt và riêng lẻ được điều chỉnh bởi các T & C này (một "Đơn đặt hàng"). Chúng tôi sẽ chỉ định số thứ tự cho đơn hàng của bạn khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng của bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết số đơn đặt hàng bất cứ khi nào bạn liên hệ với chúng tôi về đơn hàng của bạn.

Nếu chúng tôi không thể xử lý đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về điều này. Điều này có thể là do sản phẩm đã hết hàng, do các giới hạn bất ngờ về nguồn lực của chúng tôi mà chúng tôi không thể lập kế hoạch hợp lý, bởi vì tham chiếu tín dụng mà chúng tôi thu được cho bạn không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của chúng tôi, bởi vì chúng tôi đã xác định được lỗi trong giá cả hoặc mô tả của sản phẩm, hoặc vì chúng tôi không thể đáp ứng thời hạn giao hàng mà bạn đã chỉ định.

Giá bạn phải trả cho sản phẩm sẽ là giá của sản phẩm được niêm yết để bán như đã nêu trên Trang web tại thời điểm đơn đặt hàng của bạn được chuyển đến chúng tôi thông qua Trang web và mọi khoản thuế hiện hành. Tất cả giá đều chưa bao gồm thuế, trừ khi có quy định khác. Chúng tôi có quyền sửa đổi giá của bất kỳ sản phẩm nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần đưa ra bất kỳ lý do hoặc thông báo trước. Vui lòng hoàn tất thanh toán tại thời điểm đặt hàng của bạn vì tất cả các đơn hàng chưa thanh toán sẽ tự động bị hủy sau một giờ. Luôn luôn có thể xảy ra rằng, mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, một số sản phẩm chúng tôi bán có thể bị định giá không chính xác. Thông thường, chúng tôi sẽ kiểm tra giá trước khi chấp nhận đơn đặt hàng của bạn, do đó, nếu giá chính xác của sản phẩm tại ngày đặt hàng của bạn thấp hơn giá đã nêu của chúng tôi tại ngày đặt hàng của bạn, chúng tôi sẽ tính số tiền thấp hơn. Nếu giá chính xác của sản phẩm tại ngày đặt hàng của bạn cao hơn giá đã thông báo cho bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để được hướng dẫn trước khi giao hàng cho bạn.

Chúng tôi chấp nhận tất cả các thẻ tín dụng chính và PayPal.

Mô tả sản phẩm và khiếm khuyết

Chúng tôi cố gắng chính xác một cách hợp lý nhất có thể trong các mô tả của chúng tôi về các sản phẩm có sẵn để mua thông qua Trang web. Tuy nhiên, sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi một chút so với hình ảnh của họ. Hình ảnh của các sản phẩm trên Trang web của chúng tôi chỉ mang tính chất minh họa. Màu sắc có thể hơi khác trong thực tế do điều kiện ánh sáng studio hoặc sự khác biệt trong hiệu chỉnh màn hình máy tính. Tuy nhiên, chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo rằng màu sắc của màn hình càng giống với cuộc sống càng tốt. Chúng tôi không đảm bảo rằng các mô tả sản phẩm hoặc nội dung khác trên Trang web là chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, cập nhật hoặc không có lỗi.

Các biến thể nhỏ trong phép đo (trong vòng 1 inch) không được coi là khuyết tật. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng các phép đo kích thước của bạn là chính xác. Nếu bạn tin rằng bạn đã nhận được một mặt hàng bị lỗi, tại support@meanblvd.com với số đơn đặt hàng của bạn và một bức ảnh về lỗi.

Tất cả các mặt hàng bị lỗi sẽ đến với chúng tôi trong vòng 20-30 ngày làm việc kể từ ngày gửi. Các mặt hàng phải còn nguyên tem mác, chưa giặt, chưa thay đổi và còn nguyên tem mác. Nếu sản phẩm thay thế không còn trong kho, tín dụng cửa hàng hoặc khoản tiền hoàn lại sẽ được chuyển đổi tương đương với thẻ quà tặng. 

Lợi nhuận

Chúng tôi chấp nhận trả lại cho các mặt hàng * chưa đeo, chưa giặt, chưa thay đổi và còn nguyên tem mác.

* Giao dịch mua các mặt hàng giảm giá, đồ tri kỷ, đồ bơi, phụ kiện và túi xách là giá trị cuối cùng và không thể trả lại hoặc trao đổi.

Để bắt đầu yêu cầu trả lại, vui lòng:

1. Điền vào ghi chú trả hàng, bạn có thể tải xuống một bản sao của nó tại đây.

2. Đóng gói mặt hàng và phiếu trả hàng đã hoàn thành của bạn trong vật liệu đóng gói ban đầu của nó

3. Gửi bưu kiện của bạn bằng phương thức chuyển phát cho phép theo dõi. Các bưu kiện trở lại sẽ đến được với chúng tôi trong vòng 20-30 ngày làm việc.

Bạn chịu trách nhiệm cho chi phí bưu chính của các mặt hàng trả lại. Vui lòng lưu ý rằng tất cả các bưu kiện trả lại chỉ được xử lý qua đường bưu điện. Nếu bạn trả lại một mặt hàng không đáp ứng các yêu cầu về việc trả lại đã nêu ở trên, chúng tôi có quyền từ chối việc trả lại và bất kỳ yêu cầu hoàn lại tín dụng cửa hàng nào. Bạn chịu trách nhiệm về mặt hàng cho đến khi nó đến tay chúng tôi và vui lòng giữ lại tất cả bằng chứng gửi thư cho đến khi xác nhận được gửi đi.

Nếu chúng tôi chấp nhận trả lại của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện bất kỳ khoản hoàn trả nào cho bạn sớm nhất có thể và thường trong vòng 14 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được sản phẩm trả lại. Xin lưu ý rằng tiền hoàn lại sẽ chỉ được cung cấp dưới dạng tín dụng cửa hàng.

Các mặt hàng không chính xác

Nếu bạn tin rằng bạn đã nhận được hàng sai, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@meanblvd.com với số đơn đặt hàng của bạn và một bức ảnh của mặt hàng. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn tiếp tục gửi hàng của bạn lại cho chúng tôi, và bưu phí của bạn sẽ được hoàn trả. Khoản hoàn trả tối đa cho chi phí bưu điện sẽ là chi phí giao hàng bằng phương thức giao hàng ít tốn kém nhất mà chúng tôi cung cấp. Ví dụ: nếu chúng tôi đề nghị giao sản phẩm trong vòng 7-21 ngày với một khoản chi phí nhưng bạn chọn giao sản phẩm trong thời gian ngắn hơn với chi phí cao hơn, thì chúng tôi sẽ chỉ hoàn lại số tiền bạn đã trả cho tùy chọn giao hàng rẻ hơn .

Xin lưu ý rằng các mặt hàng phải còn nguyên tem mác, chưa giặt, chưa thay đổi và còn nguyên tem mác. Nếu mặt hàng chính xác không còn trong kho, tín dụng cửa hàng hoặc khoản tiền hoàn lại sẽ được cấp.

Chuyển

Chi phí giao hàng của bạn sẽ được hiển thị cho bạn trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển quốc tế và bạn có thể tham khảo Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Các đơn đặt hàng được xử lý và gửi từ kho của chúng tôi đến đối tác giao hàng địa phương của chúng tôi trong vòng ước tính 2 ngày làm việc. Đối tác giao hàng địa phương của chúng tôi sẽ giao sản phẩm đến địa chỉ được chỉ định trong Đơn đặt hàng của bạn. Bất kỳ ngày giao hàng nào được nêu trong quá trình đặt hàng chỉ là ước tính.

Nếu việc giao sản phẩm của bạn bị chậm trễ, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn theo đó và sản phẩm sẽ được gửi đi sau khi có sẵn. Thời gian giao hàng sẽ không phải là vấn đề cốt yếu và chúng tôi cũng như các đại lý của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc giao hàng do bất kỳ nguyên nhân nào.

Bưu kiện bị trả lại

Chúng tôi sẽ liên lạc qua email trong trường hợp bưu kiện bị trả lại. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng, không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác có sẵn cho chúng tôi, chúng tôi có thể tính phí bạn đối với chi phí lưu kho và bất kỳ chi phí giao hàng nào khác, hoặc chấm dứt đơn đặt hàng của bạn nếu bạn liên tục không giao sản phẩm.

Các bưu kiện bị trả lại không có người nhận sau nửa năm sẽ được coi là tài sản của chúng tôi và chúng tôi sẽ không bồi thường vì đã có đủ thời gian phản hồi.

Khi bạn trở nên có trách nhiệm với sản phẩm

Sản phẩm sẽ do bạn chịu trách nhiệm kể từ khi chúng tôi giao hàng đến địa chỉ mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn sở hữu sản phẩm là đối tượng của đơn đặt hàng của bạn sau khi chúng tôi đã nhận được thanh toán đầy đủ cho đơn đặt hàng của bạn.

Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt đơn đặt hàng bất kỳ lúc nào bằng cách viết thư cho bạn nếu:

1. Bạn không thanh toán cho chúng tôi khi đến hạn;

2. Bạn không, trong một thời gian hợp lý kể từ khi chúng tôi yêu cầu, cung cấp cho chúng tôi thông tin cần thiết để chúng tôi cung cấp sản phẩm cho bạn (ví dụ: địa chỉ giao hàng);

3. Bạn không, trong một thời gian hợp lý, cho phép chúng tôi giao sản phẩm cho bạn;

4. Nếu chúng tôi chấm dứt đơn hàng trong các tình huống nêu trên, chúng tôi sẽ hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào mà bạn đã thanh toán trước cho các sản phẩm mà chúng tôi chưa cung cấp, nhưng chúng tôi có thể khấu trừ hoặc tính cho bạn khoản bồi thường hợp lý cho các chi phí ròng mà chúng tôi sẽ phải chịu do kết quả về việc bạn vi phạm hợp đồng.

Dữ liệu cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi để cung cấp sản phẩm cho bạn, xử lý thanh toán của bạn cho sản phẩm, để gửi cho bạn bản tin nếu bạn đã đăng ký danh sách gửi thư của chúng tôi và các mục đích cụ thể khác. Vui lòng xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi tại https://www.meanblvd.com/privacy-policy để biết thêm thông tin.

Chung

Trả hàng, thay thế và hoàn lại tiền: Bất kể điều gì ngược lại, chúng tôi sẽ chỉ chấp nhận trả hàng và cấp các khoản thay thế và hoàn lại tiền với điều kiện là các mặt hàng được trả lại, thay thế hoặc hoàn lại tiền đã được mua từ Trang web. Các giao dịch mua các mặt hàng không phải từ Trang web không đủ điều kiện để trả lại, thay thế hoặc hoàn lại tiền theo các Điều khoản & C này. Đối với các mặt hàng được mua từ các cửa hàng bán lẻ của chúng tôi, vui lòng tham khảo các điều khoản và điều kiện được nêu trên biên lai mua hàng của bạn hoặc bạn có thể kiểm tra tại cửa hàng với các trợ lý bán lẻ của chúng tôi.

Không có mối quan hệ: Cả những T & C này cũng như việc bạn sử dụng và / hoặc truy cập Trang web không tạo ra bất kỳ mối quan hệ liên doanh, đại lý, đối tác hoặc việc làm nào giữa bạn và chúng tôi.

Chuyển nhượng: Bạn không được chuyển nhượng các T & C này hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo các T & C này cho bất kỳ bên nào. Chúng tôi có thể chuyển các quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản & C này cho một tổ chức khác.

Miễn trừ & Tính hiệu lực từng phần: Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong các điều khoản và điều kiện này sẽ không được coi là sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của các T & C này được coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại của các T & C này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

Quyền của bên thứ ba: Một người không phải là một bên của thỏa thuận này sẽ không có quyền thực thi hoặc hưởng lợi ích từ bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này.

Toàn bộ Thỏa thuận: Các T & C này, kết hợp rõ ràng với Chính sách Quyền riêng tư tại https://www.meanblvd.com/privacy-policy và các điều khoản và điều kiện được đề cập đến trong đó, cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến chủ đề của tài liệu này, và thay thế bất kỳ và tất cả các hiểu biết hoặc thỏa thuận trước đây (dù bằng miệng hay bằng văn bản) về vấn đề này, và có thể không được sửa đổi hoặc được sửa đổi ngoại trừ bằng văn bản hoặc bằng cách thực hiện các sửa đổi hoặc điều chỉnh đó có sẵn trên Trang web.

Thẻ quà tặng

Thẻ quà tặng có giá trị trong vòng một năm và hoàn toàn không được hoàn lại và không thể gia hạn. Thẻ quà tặng phải được đổi trong một giao dịch duy nhất.

Ghi chú bổ sung

Nếu bạn không nhận được thông báo trả hàng, hãy nhấp vào đây để tải xuống một bản sao. Chúng tôi sẽ liên lạc trong vòng một tuần kể từ ngày chúng tôi nhận được hàng trả lại của bạn. Tín dụng cửa hàng sẽ được cấp khi yêu cầu trả lại được xử lý thành công.

Tín dụng lưu trữ

Tín dụng lưu trữ trong tài khoản chúng tôi của bạn có thể được đổi để mua một mặt hàng từ Trang web của chúng tôi. Tín dụng cửa hàng hoàn toàn không được hoàn lại, không thể gia hạn và không thể chuyển nhượng.

Cập nhật

Chúng tôi có thể thay đổi bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào trên Trang web bất kỳ lúc nào. Bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào trên Trang web đều có thể lỗi thời vào bất kỳ thời điểm nào, và chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật Trang web. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do gì mà Trang web, hoặc bất kỳ phần nào trong đó không có sẵn vào bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ và tất cả việc truy cập và / hoặc sử dụng Trang web hiện tại hoặc trong tương lai mà không cần thông báo trước cho bạn.

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi cho Trang web, chúng tôi sẽ đăng các điều khoản và điều kiện đã sửa đổi ở đây và nếu thích hợp, sẽ thông báo cho bạn qua email. Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để xem bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với T & C của chúng tôi. Mọi thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ Đơn hàng nào bạn đã đặt và chúng tôi đã chấp nhận trước ngày thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web cho thấy sự đồng ý của bạn với các điều khoản và điều kiện như đã đăng.

Các T & C này kết hợp với Chính sách Bảo mật của chúng tôi và có thể được cập nhật theo thời gian www.meanblvd.com/privacy-policy. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về T & C hoặc Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại ủng hộ@ meanblvd.com cho các thắc mắc về T & C và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.