Từ 16/2 đến 31/2, khách hàng của MEAN BLVD sẽ được TẶNG 01 Silver Root RIng (trị giá $25) từ CUOI với bất kì đơn hàng có giá trị từ $299. Danh sách quà tặng sẽ được hiển thị khi thanh toán và khách hàng có thể chọn một sản phẩm trong số đó.

1. Đặt đơn hàng từ $299

2. Chọn qùa từ danh sách quà tặng hiện thị khi check out.

3. Thanh toán và quà tặng sẽ được gửi kèm với sản phẩm bạn đặt.

Điều khoản và điều kiện:

  1. Mọi sản phẩm của khuyến mãi và thẻ quà sẽ không thể hoàn trả, hoàn tiền hoặc đổi trong mọi trường hợp.
  2. Chương trình khuyến mãi này không được áp dụng đồng thời với những khuyến mãi khác.
  3. Khuyến mãi có hiệu lực cho đến 23:59 (GTM+7) 31/03/2021