Có một biểu đồ kích thước trong mô tả sản phẩm. Bạn có thể xem hướng dẫn kích thước để chọn kích thước phù hợp với mình.

Nếu bạn đã nhận được (các) sản phẩm mà bạn không đặt hàng hoặc (các) sản phẩm bị hư hỏng / lỗi, vui lòng không tháo bất kỳ thẻ nào và giữ nguyên bao bì ban đầu. Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng qua email support@meanblvd.com và cho người đại diện biết chi tiết về gói hàng của bạn trong vòng 48 giờ.

Nhóm Dịch vụ khách hàng của chúng tôi cũng sẽ yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng trực quan (ví dụ: ảnh, video) về sản phẩm để đẩy nhanh quá trình.