Trên Mean BLVD, chúng tôi chấp nhận các tùy chọn thanh toán sau:
  • Hộ chiếu
  • Thẻ chính
  • Paypal
  • Thẻ quà tặng
    Có một số lý do có thể khiến thanh toán của bạn không thành công khi đặt hàng:
  • Kết nối của bạn có thể đã bị ngắt khi thanh toán
  • Thẻ của bạn có thể đã bị từ chối

Nếu bạn vẫn gặp sự cố khi đặt hàng sau nhiều lần thử, vui lòng Liên hệ chúng tôi với ảnh chụp màn hình của lỗi và chúng tôi sẽ giải quyết cho bạn.