Từ 1/3 đến 9/3, để lại #feedback và nhận voucher trị giá $20 cho đơn hàng tiếp theo tại Meanblvd.com
 1. Đăng tải feedback của mình với sản phẩm của MEAN theo một trong những cách sau:
  • Instagram: Bài đăng/Story/IGTV và tag @meanblvd
  • Facebook: Bài đăng/Story và tag MEAN BLVD
      2. Nhận voucher qua email của bạn và sử dụng cho đơn hàng tiếp theo trước 31/03/2021.

  Điều khoản và điều kiện:

  1. Mọi sản phẩm của khuyến mãi và thẻ quà sẽ không thể hoàn trả, hoàn tiền hoặc đổi trong mọi trường hợp.
  2. Chương trình có hiệu lực cho đến 23:59 (GMT+7) 9/3/2021